Իրավաբանական բաժնի բռնագանձման խմբի մասնագետ

 • Yerevan
 • Kamurj UCO
 • Duration: permanent
 • Education: elementary
 • Employment Type: Full Time
 • Closing Date: February 28, 2019
 • Posted on: November 23, 2018

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

«Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն հայտարարում է մրցույթ Ընկերության Իրավաբանական բաժնի բռնագանձման խմբի մասնագետի թափուր պաշտոնը համալրելու նպատակով: Աշխատողի  հիմնական գործառույթները ներառում են Ընկերության խնդրահարույց հաճախորդների հետ արտադատական և դատական կարգով պարտքերի հետգանձնման նպատակով աշխատանքների կատարումը:

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Ընկերության խնդրահարույց հաճախորդների հետ արտադատական, դատական և դատական ակտերի հարկադիր կատարման կարգով պարտքերի հետգանձնման նպատակով աշխատանքների կատարում: Մասնավորապես.

 • Ընկերության խնդրահարույց հաճախորդների հետ հանդիպում, այցելություններ և բանակցությունների վարում, արդյունավետ եւ հետեւողական հավաքագրման ռազմավարության կիրառում՝ հաշվի առնելով դեպքերի առանձնահատկությունները,
 • Դատական, արտադատական և դատական ակտերի հարկադիր կատարման կարգով գումարների գանձմանն ուղղված աշխատանքների իրականացում,
 • Ընկերության շահերի պաշտպանության ապահովում ՀՀ ԱՆ Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության, պետական այլ իրավասու մարմինների, ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց հետ հարաբերություններում,
 • Ընկերության խնդրահարույց վարկերի հավաքագրման փաստաթղթաշրջանառության վարում, այդ թվում` դրանց վերաբերյալ գործավարության ու սահմանված կարգով պահպանման ապահովում,
 • Հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում,
 • Խնդրահարույց վարկերի հետ վերադարձմանն ուղղված անհրաժեշտ այլ աշխատանքների իրականացում:


ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ
  ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ  

 • Բարձրագույն կրթություն (ցանկալի է իրավաբանական),
 • պահանջվող գործառույթներով ֆինանսաբանկային համակարգում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային փորձ,
 • հանձնարարված առաջադրանքները ժամանակին և պատշաճ որակով կատարելու ունակություն,
 • վերլուծելու ունակություն,
 • հաղորդակցման և բանակցություններ վարելու հմտություններ,
 • թիմային աշխատանքի հմտություններ,
 • լարված իրավիճակում լուծումներ գտնելու ունակություն,
 • աշխատաժամանակի հիմնական մասը գրասենյակից դուրս անցկացնելու պատրաստակամություն:

 

ԴԻՄԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ

Համապատասխան որակավորում ունեցող անձանց խնդրում ենք իրենց ինքնակենսագրությունը (CV) հայերեն լեզվով ներկայացնել ՀՀ, ք.Երևան 0032, Սեբաստիա 123 կամ ուղարկել էլեկտրոնային փոստով՝ anahit.manukyan@kamurj.am՝ հստակ նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են կամ սեղմեք Apply For Job կոճակը

Apply for job
Other from our partners

Իրավաբանական բաժնի բռնագանձման խմբի մասնագետ

Kamurj UCO

“Kamurj” company was established in 1998 by the American Company “Save the Children Inc.” initiated a project providing micro-financial services.
 

In 2000  “Save the Children Inc.” American Company established The Charity Found for Micro Enterprise Development which was given the rights to continue another micro-financial program started by American CRS Company two years earlier.
 

On April 27, 2010 The Charity Found for Micro Enterprise Development created “Kamurj” Universal Credit Organization (UCO) which became the legal successor of the micro-financial services of the Fund.
On February 21 “Kamurj” UCO Limited Liability Company was reorganized into Closed Joint Stock Company “Kamurj”.

“Kamurj” UCO CJSC has been actively involved in the “Water to Market “credit component program of “Millennium Challenge Corporation- Armenia” as well as “Rural Financing Institution” PIU and “Habitat for Humanity Armenia” fund programs. The activities of the company are also funded by a number of other international organizations.

On April 27, 2010 “Kamurj”UCO was registered by the CBA (license N 31 issued by the Central Bank of Armenia) as a universal loan organization.
 

“Kamurj” UCO during its perennial activity supported people engaged in small business, small farms. The company also supports financial security and welfare of more vulnerable families. 
 

“Kamurj” UCO has had a lot of achievements. It has received numerous honors, awards and has become a trustful partner for its customers.
 “Kamurj” UCO tries to offer new types of loans to meet customers' needs based on the skills gained from the international experience and local markets. 
 Since 1998 “Kamurj” UCO has served more than 100 thousand families and improved approximately 400 thousand Armenians' lives.
 We will be glad to see you in our Company head office and branches where our skillful employees will provide you proper information about our loan types and will support, satisfy and improve your life through our loan programs. 

 • more info
 • contacts