Հաշվապահ

 • Yerevan
 • Civic Development and Partnership Foundation (CDPF)
 • 200000
 • Duration: permanent
 • Education: elementary
 • Employment Type: Part Time
 • Closing Date: January 25, 2019
 • Posted on: June 22, 2018

Պարտականությունները

 • վերանայել հիմնադրամի գործունեության հաշվապահական հաշվառման կարգը և անհրաժեշտության դեպքում առաջարկել համապատասխան փոփոխություններ,
 • վարել հիմնադրամի հաշվապահությունը,
 • ֆինանսական գործարքների համար պատրաստել համապատասխան փաստաթղթեր, հրամաններ, տեղեկանքներ և այլն,
 • հիմնադրամի ղեկավարության, ինչպես նաև ՀՀ օրենդրությամբ սահմանված պահանջներով պատրաստել ֆինանսական հաշվետվություններ, զեկույցներ, վիճակագրություն,
 • նախապատրաստել բանկային և կանխիկ վճարումներ, վավերացնել համապատասխան փաստաթղթերը,
 • ապահովել, որ բոլոր ընթացակարգերը իրագործվեն համաձայն ՀՀ գործող օրենսդրությամբ սահմանված հաշվապահական և հարկային պահանջների,
 • կատարել ղեկավարի կողմից տրված և աշխատանքին առնչվող այլ հանձնարարականներ:

Պահանջվող հմտությունները

 • բարձրագույն կրթություն հաշվապահության, ֆինանսների կամ տնտեսագիտության ոլորտում,
 • հարկային օրենդրության և հաշվապահական ստանդարտների իմացություն,
 • նվազագույնը 3 տարվա աշխատանքային փորձ համապատասխան ոլորտում,
 • համակարգչային աշխատանքի հիմնավոր փորձ (առնվազն MS Word, Excel, E-invoice ծրագրերով),
 • ՀԾ հաշվապահական հաշվառման ծրագրի օգտագործման առնվազն 2 տարվա փորձ,
 • անգլերենի բավարար իմացություն,
 • անալիտիկ մտածողություն, բարդ իրավիճակներում արագ և հիմնավորված լուծումներ գտնելու և գործելու հմտություն,
 • ազնվության, պատասխանատվության և ճշտապահության բարձր մակարդակ,
 • հաղորդակցության և թիմում աշխատելու հմտություններ:

 

 Դիմելու գործընթաց`

Հետաքրքրված թեկնածուները մինչև 2018թ. ապրիլի 6-ը կարող են ուղարկել իրենց աշխատանքային ինքնակենսագրականը (լուսանկարով) սեղմելով apply for job կոճակը

Apply for job
Other from our partners

Հաշվապահ

Civic Development and Partnership Foundation (CDPF)

 • Charenc str. Building 1, Room 208
 • 010576670
 • cdpf.am

Civic Development and Partnership Foundation (CDPF) was established in 2006 as an Armenian non-profit organization. Our mission is to support the development of civil society by strengthening Civil Society Organizations (CSOs), particularly through capacity building and grant management support.

 • more info
 • contacts