ՍՕՆԵԼ Հաշվապահական ընկերություն
ՍՕՆԵԼ Հաշվապահական ընկերություն

ՍՕՆԵԼ Հաշվապահական ընկերություն

  • ՍՕՆԵԼ Հաշվապահական ընկերություն
  • ք.Երևան, Ագաթանգեղոսի 6/1
  • 0 open vacancies

Ընկերությունն առաջարկում է հաշվապահական հաշվառման վարում մատչելի գներով , ապահովում է պահանջված անթերի որակ` միջազգային ստանդարտների պահանջներին համապատասխան, կրում է պատասխանատվություն հարկային ստուգումների ժամանակ, ինչպես նաև կատարում է նախորդ ժամանակաշրջանների ստուգում, հաշվետվությունների ուղղում և վերականգնում, տալիս է անհրաժեշտ խորհրդատվություն :