Տ-Քնթրաքշն
Տ-Քնթրաքշն

Տ-Քնթրաքշն

  • Տ-Քնթրաքշն
  • 0 open vacancies

«Տ-Քնսթրաքշն» ՓԲԸ-ն իրականացնում է բազմաբնույթ շինարարական ծրագրեր ամենատարբեր ոլորտներում՝ արդյունաբերական, արտադրական, առևտրային, բնակելի, սոցիալական և հասարակական նշանակության: «Տ-Քնսթրաքշն» ՓԲԸ-ն հանդիսանում է Հայաստանի շինարարական ոլորտի վստահություն վայելող խոշոր ընկերություններից մեկը: Ընկերությունը մշտապես նորացնում է իր գոծիքակազմն ու համալրում է թիմն արհեստավարժ ու սրտացավ մասնագետներով՝ ապահովելով միջազգային չափանիշներին համապատասխան ծառայությունների մատուցում: