Chicago-Kent College of Law
Chicago-Kent College of Law

Chicago-Kent College of Law

  • Chicago-Kent College of Law
  • 565 West Adams Street, Chicago, IL 606661-3691, USA
  • 0 open vacancies

Չիկագո-Քենթ իրավաբանական քոլեջը համարվում է Իլլինյոս նահանգի երկրորդ ամենահին իրավունքի դպրոցը։

Չիկագո-Քենթ իրավաբանական քոլեջը 1936թ-ին հավատարմագիր է ստացել Ամերիկյան փաստաբաններ իասոցիացիայի կողմից, իսկ 1951 թ-ից անդամագրվել է Ամերիկյան իրավունքի դպրոցների Ասոցիացիային:

Միացյալ Նահանգների News & World Reports ամսագիրը, որը N1 վարկանիշային գործակալն է Չիկագո-Քենթ իրավաբանական քոլեջին շնորհել է հետևյալ մրցանակը ամենապահանջվող և ամենահայտնի ծրագրերի ծարքում` դատավարական փաստաբանություն՝ 4-րդ տեղ, Մտավոր սեփականության իրավուքն՝ 9-րդ տեղ, Իրավաբանական գրավոր խոսք՝ 17-րդ տեղ:

Համաձայն Միացյալ Նահանգների News & World Reports ամսագրի` Չիկագո-Քենթ քոլեջի շրջանավարտների զբաղվածության ցուցանիշը ավարտելուց անմիջապես հետո կազմում է 66.2% և 90.7% ավարտելուց հետո 9 ամսվա ընթացաքում:

Chicago-Kent College of Law
Chicago-Kent College of Law