Profit Partners CJSC
Profit Partners CJSC

Profit Partners CJSC

  • Profit Partners CJSC
  • 22a Nairi Zaryan Yerevan Armenia 0051
  • 0 open vacancies

Profit Partners Company (PPC)-ն դա Հաշվապահական ընկերության հենքի վրա ստեղծված, Հաշվապահական, Բիզնես Խորհրդատվական ծառայություններ մատուցող, փակ բաժնետիրական ընկերություն է:

Հիմնական նպատակն է Գործընկերային մտածողությամբ Ամուր Համագործակցություն ձևավորելը: Ըստ որի Հաշվապահական ծառայություններից օգտվող ընկերությունները, ովքեր բավարարում են PPC-ի ստեղծման Հայեցակարգային չափորոշիչներին հանդիսանում են PPC CJSC-ի բաժնետեր…
Մատուցում է՝

  • Բիզնեսի նախագծման,
  • Հաշվապահական,
  • Բիզնես խորհրդատվական,
  • Հավատարմագրային կառավարման,
  • Ներդրումների ներգրավման,
  • Գործարար կապերի ստեղծման,
  • և այլ բարձրորակ, մասնագիտական ծառայություններ իր Պատվիրատուներին՝ վերջիններիս դարձնելով հիմնական գործընկեր: Հիմնական սկզբունքն է PPC-ի Պատվիրատուները Գործընկերն են և PPC-Պատվիրատու(Գործընկեր) համագործակցությունը պետք է լինի փոխշահավետ, իրար լրացնող, միմիյանց հզորացնող, փոխադարձ վստահության վրա կառուցված Համագործակցություն:

Աճում ենք մենք՝ Աճում է Ձեր եկամուտը…