Գլխավոր Հաշվապահ Ֆինանսիստ

 • Yerevan
 • Inntech
 • 400,000 -500,000 ՀՀ դրամ
 • Duration: permanent
 • Education: elementary
 • Employment Type: Temporary
 • Closing Date: August 20, 2021
 • Posted on: June 18, 2021

Պաշտոնը - Գլխավոր Հաշվապահ Ֆինանսիստ

Պահանջներն են

 • Կրթությունը – Բարձրագույն կամ առնվազն մագիստրոսի կոչում (Ոլորտը՝ հաշվապահություն, ֆինանսներ կամ տնտեսագիտություն):
 • Որակավորված հաշվապահի, ֆինանսիստի կամ աուդիտորի գործող արտոնագրի առկայությունը կդիտվի առավելություն:
 • Աշխատանքային փորձը – առնվազն 5 տարվա մասնագիտական փորձ հաշվապահության և ֆինանսների ոլորտում, որից առնվազն 2 տարվա գլխավոր հաշվապահի կամ գլխավոր հաշվապահի տեղակալի մասնագիտական փորձ։

 

Այլ պարտադիր պահանջներ

 •  «Հայկական Ծրագրեր» կամ 1C հաշվապահական ծրագրերով աշխատելու հմտություն,
 •  Excell ծրագրի միջինից բարձր մակարդակի իմացություն (Excell Intermediary level skills)
 •  ՀՀ հարկային օրենսդրության միջինից բարձր իմացություն
 •  ՓՄԿ–ների ՖՀՄՍ–ի (IFRS for SMEs) իմացության միջինից բարձր մակարդակ:

 

Աշխատանքային պարտականություններ

 •  Ընկերության հաշվապահության վարում
 • Հարկային հաշվետվությունների և հաշվարկների պատրաստում և ներկայացում՝ ըստ օրենսդրության սահմանված պարբերականությամբ
 • Կառավարչական (ֆինանսական) հաշվետվությունների պատրաստում՝ Հաշվեկշիռ (եռամսյակային) Եկամուտ/Ծախս և կանխիկ հոսքերի (ամսեկան)
 • ՓՄԿ–ների ՖՀՄՍ–ների պահանջներին համապատասխան տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում։

 

Դիմելու ընթացակարգը՝

Ինքնակենսագրականները ուղարկել hr@inntech.am էլեկտրոնային հասցեին։

Apply for job
Other from our partners

Գլխավոր Հաշվապահ Ֆինանսիստ

Inntech

 • more info
 • contacts