Գլխավոր հաշվապահ

  • ք․ Երևան
  • Արմհոլդինգ
  • Duration: permanent
  • Education: elementary
  • Employment Type:
  • Closing Date: October 31, 2020
  • Posted on: September 2, 2020

Պաշտոնեական գործառույթներ՝
-Կազմակերպել հաշվապահական հաշվառման գործընթացները՝ ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան,
-Վարել հաշվապահական հաշվառումը, ժամանակին և պատշաճ կերպով կազմել և ներկայացնել ֆինանսական հաշվետվությունները,
-Պատրաստել տարեկան, եռամսյակային և ամսական ֆինանսական հաշվետվություններ,
-Վերահսկել Ընկերության դրամական հոսքերը, վճարումները, դեբիտորական պարտքերը,
-Կազմակերպել հարկային վճարումների իրականացում` ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված ժամկետներում և կարգով,
-Պահպանել հաշվապահական փաստաթղթերի, հաշվարկների և վճարային պարտավորությունների ձևակերպման կարգը,
-Կազմել եկամուտների և ծախսերի, բյուջեի օգտագործման, այլ հաշվապահական, վիճագրական հաշվետվությունների վերաբերյալ
-հավաքական հաշվետվության,
-Իրականացնել կազմակերպության գույքի, հիմնական միջոցների, պարտավորությունների հաշվառում:
-Կատարել Ընկերության նյութական արժեքների գույքագրում, ինչպես նաեւ կազմել համապատասխան ակտեր։

Անրաժեշտ որակավորում և հմտություն
-Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն,
-Նվազագույնը 3 տարվա աշխատանքային փորձ գլխավոր հաշվապահի պաշտոնում (փորձը շինարարական
-ոլորտում կդիտվի որպես առավելություն),
-ՀՀ հարկային օրենսդրության և այլ հարակից իրավական ակտերի գերազանց իմացություն,
-ՀԾ-Հաշվապահ 7 համակարգով աշխատելու փորձ

Կարող եք դիմել այս աշխատանքին` ուղարկելով Ձեր ինքնակենսագրությունը հետևյալ էլ. հասցեին` hr@armholding.am Էլ. հասցեին

Apply for job
Other from our partners

Գլխավոր հաշվապահ

Արմհոլդինգ

«Արմհոլդինգ» ՓԲԸ-ն ներառում է 28 ընկերություններ, որոնք ներկայացնում են մրցակցային ծառայություններ տարբեր ոլորտներում։ Մենք հիմնադրվել ենք 2015 թվականին Հայաստանում։ Կարճ ժամանակահատվածում Արմհոլդինգն իր տեղն է զբաղեցնում Եվրասիական միության շուկայի առաջատար համարվող ընկերությունների շարքում։ Մենք ուսումնասիրում ենք բազմաթիվ առևտրային շուկաներ՝ հետևելով ապրանքների ու ծառայությունների ընտրության հիմնական միտումներին։ Մենք ձգտում ենք ապահովել թափանցիկություն մեր գործում և հասնել բացարձակ վստահության հաճախորդների, գործընկերների և մեր ընկերության միջև:

  • more info
  • contacts
Other Jobs From Company