Ինժեներ-շինարար

 • ք. Երևան
 • Տ-Քնթրաքշն
 • Մրցակցային
 • Duration: permanent
 • Education: elementary
 • Employment Type:
 • Closing Date: March 28, 2021
 • Posted on: November 9, 2020

"Տ-Քնթրաքշն" Ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում մասնագիտական փորձառություն ունեցող շինարարական ոլորտի ինժեներների շինարարական նախագծերում ներգրավելու և մասնագիտական թիմի հետ կատարյալ արդյունք ապահովելու համար

Պաշտոնի նկարագիր

 • Ղեկավարել նախագծով սահմանված շինարարական աշխատանքների իրականացման ողջ գործընթացը՝ կառուցում և վերակառուցում,
 • Ապահովել շինարարական աշխատանքների ամենօրյա հաշվառումը և ընթացիկ աշխատանքների վերահսկողությունը
 • Մշակել շինարարա-մոնտաժային աշխատանքների իրականացման կազմակերպչա-տեխնոլոգիական սխեման
 • Իրականացնել շինարարության տեխնիկական ղեկավարումը
 • Հետևել նախագծին, նախահաշվին, ծավալներին
 • Հապատասխան ստորաբաժանմանը տեղեկություն տրամադրել շենք - շինությունների և այլ ենթակառուցվածքների թերությունների, շեղումների, նախագծի ծավալային և որակական անհամապատասխանությունների մասին
 • Իրականացնել տեխնիկական հսկողություն կատարվող շինարարական աշխատանքների նկատմամբ՝ ապահովելով շինարարական նորմերի և պահանջները


Պահանջվող որակավորում և հմտություն

 • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն,
 • Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ շինարարության ոլորտում,
 • Շինարարական աշխատանքների համակարգման, ուղղորդման, հսկման հմտություններ,
 • Լարված իրավիճակներում աշխատելու և արագ կողմնորոշվելու ունակություն,
 • Նախագծեր կարդալու հմտություն
 • Որոշումների կայացման հմտություններ
 • Առաջնորդության հմտություններ
 • Կազմակերպչական հմտություններ

Կարող եք դիմել այս աշխատանքին` ուղարկելով Ձեր ինքնակենսագրությունը հետևյալ էլ. հասցեին` HR@tconstruction.am

Apply for job
Other from our partners

«Տ-Քնսթրաքշն» ՓԲԸ-ն իրականացնում է բազմաբնույթ շինարարական ծրագրեր ամենատարբեր ոլորտներում՝ արդյունաբերական, արտադրական, առևտրային, բնակելի, սոցիալական և հասարակական նշանակության: «Տ-Քնսթրաքշն» ՓԲԸ-ն հանդիսանում է Հայաստանի շինարարական ոլորտի վստահություն վայելող խոշոր ընկերություններից մեկը: Ընկերությունը մշտապես նորացնում է իր գոծիքակազմն ու համալրում է թիմն արհեստավարժ ու սրտացավ մասնագետներով՝ ապահովելով միջազգային չափանիշներին համապատասխան ծառայությունների մատուցում:

 • more info
 • contacts