Branch Manager

  • Yerevan
  • CREDO FINANCE UCO CJSC
  • Duration: permanent
  • Education: incomplete_secondary
  • Employment Type: Full Time
  • Closing Date: October 05, 2019
  • Posted on: September 18, 2019

CREDO FINANCE UCO CJSC  are looking for Branch Manager to join our team.

Implements the current activities of the Branch, and is responsible for the financial results of the Branch;

Attracts new customers to secure branch sales.

Please send your CV to credo@credofinance.am or push Apply for job buttom

Apply for job
Other from our partners

Branch Manager

CREDO FINANCE UCO CJSC

“ԿՐԵԴՈ ՖԻՆԱՆՍ” ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերությունը գրանցվել և լիցենզավորվել է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի Խորհրդի 2013 թ. փետրվարի 5-ի թիվ 30Ա որոշմամբ:

Գլխամասային գրասենյակ
Հասցե` ՀՀ, ք.Երևան, Կիևյան 2-րդ նրբանցք, տուն 16

Աջափնյակ մասնաճյուղ
Հասցե` ՀՀ, ք.Երևան, Բաշինջաղյան 192

Շենգավիթ մասնաճյուղ
Հասցե` ՀՀ, ք.Երևան, Բագրատունյանց պող. 6

Մալաթիա մասնաճյուղ
Հասցե` ՀՀ, ք.Երևան, Անդրանիկի 147

Էրեբունի մասնաճյուղ
Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, Տիգրան Մեծ 69 ½ տարածք

  • more info
  • contacts