PROJECT MANAGER

 • Koryun St. 19a
 • WAY2UP
 • Duration: permanent
 • Education: elementary
 • Employment Type: Full Time
 • Closing Date: March 28, 2020
 • Posted on: November 15, 2019

Հիմնական պարտականություններ՝
✓ Աշխատանքի բաժանում և պլանավորում ըստ նախագծերի
✓ Ժամանակի կոորդինացիա
✓ Հաճախորդների հետ կապի պահպանում
✓ Նախագծերի շրջանակներում ինքնուրույն աշխատանք
✓ Աշխատանքի որակի վերահսկում
✓ Թեստավորումներ, վերլուծություններ

Անհրաժեշտ պահանջներ և հմտություններ`
✓ Ռուսերենի և անգլերենի գրավոր և բանավոր իմացություն
✓ Նախաձեռնող բնավորություն
✓ Արագ կողմնորոշվելու ունակություն

Ցանկալի հմտություններ՝
✓ Նոր գիտելիքներ սովորելու մեծ ցանկություն
✓ Պատասխանատվության բարձր զգացում
✓ Թիմում աշխատելու ունակություն
✓ Հաղորդակցման և բանակցություններ վարելու հմտություններ

Հետաքրքրվող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց CV-ները way2up.career@gmail.com էլ․ հասցեին։
Նամակի վերնագրում անպայման նշել "Jobs.am - Project Manager":

Apply for job
Other from our partners

PROJECT MANAGER

WAY2UP

 • Koryun St 19a , Yerevan 0009
 • +37455575994
 • http://way2up.am/

We are young company based on much longer personal and professional relation between team members. Each of us became a professional in his speciality and after that we have decided to connect our skills and provide complex solutions. We are the best choice for people who require team working and multi-professional approach for reaching best result.

During short time we have succeed in different projects, made businesses grow up, changed our client's lives in a better way, or just brought some wishes come true.

We are providing full workflow of web and mobile development, business processes and solutions, analyse and consultation, managing and support.
By moving on Way 2 Up direction you will get what you need or a little bit more.

 • more info
 • contacts